Accessibility Tools

ศาลแพ่งพระโขนง
Phra Khanong Civil Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแพ่งพระโขนง

ประกาศศาลแพ่งพระโขนง เรื่อง การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี หรือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗image

image เอกสารแนบ