Accessibility Tools

ศาลแพ่งพระโขนง
Phra Khanong Civil Court
image

ศาลแพ่งพระโขนง

ประกาศศาลแพ่งพระโขนง เรื่อง การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี หรือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีกลุ่มศาลแพ่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖image

image เอกสารแนบ