Accessibility Tools

ศาลแพ่งพระโขนง
Phra Khanong Civil Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแพ่งพระโขนง

ประกาศศาลแพ่งพระโขนง เรื่อง การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี หรือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีกลุ่มศาลแพ่ง เพิ่มเติม ในวันจันทร์ - วันศุกร์ ที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดพิเศษimage

image เอกสารแนบ